Nasze Przedsiębiorstwo oferuje realizację

projektów i robót budowlano-montażowych

w zakresie budowy, przebudowy i remontów

magistralnych sieci wodociągowych i kanalizacji oraz przyłączy

we wszystkich stosowanych technologiach.

Zatrudniamy personel z wieloletnim doświadczeniem - cenionych specjalistów, którzy działają w branży od wielu lat. Jest to doświadczona i zaangażowana kadra techniczno-inżynieryjna oraz wysokiej klasy monterzy i operatorzy.


PBI HYDROMARK Białobrzewski Sp. j.

realizuje kompletne usługi obejmujące:

 ◊ Wykonawstwo

 • kompleksowa budowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • realizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • realizacja aparatury kontralno-pomiarowej i automatyki dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 • kompletacja dostaw materiału i urządzeń,
 • budowle hydrotechniczne,
 • konstrukcje żelbetowe,
 • obsługa geodezyjna inwestycji,
 • organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 • realizacja robót budowlano - montażowych wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych, terenów zielonych, itp.
 • zapewnienie nadzorów branżowych.

 ◊ Odbiory

 • przygotowanie kompletnych dokumentacji odbiorowych,
 • zapewnienie wszystkich odbiorów umożliwiających oddanie realizowanych sieci i obiektów do eksploatacji.

 ◊ Rozruchy

 • wykonywanie rozruchów zaprojektowanych i wykonywanych oczyszczalni i przepompowni ścieków.

 ◊ Doradztwo

 • dobór rozwiązań technologicznych i materiałowych,
 • analizy ekonomiczne,
 • opinie górniczo - geologiczne,
 • badania geotechniczne podłoża gruntowego.

 ◊ Projektowanie

 • projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przepompowniami i oczyszczalniami ścieków sanitarnych i deszczowych oraz obiektów towarzyszących,
 • projektowanie rozwiązań aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla sieci wodnych i kanalizacyjnych, 
 • sporządzanie operatów wodnoprawnych,
 • projektowanie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 • wykonywanie inwentaryzacji zieleni.

 ◊ Uzyskiwanie pozwoleń

 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i innych związanych z realizacją robót.Zapraszamy do współpracy z pełnym przekonaniem,

że będzie ona dla Państwa korzystna i owocna.