Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
HYDROMARK Białobrzewski Sp. j.
istnieje od 1988 roku.Przedsiębiorstwo swoją obecną formę otrzymało

w wyniku zmian własnościowych w 2008 r.

Ich efektem było przekształcenie spółki PBI HYDROMARK E. Fityka Sp. j.

w PBI HYDROMARK Białobrzewski Sp. j.

bez wyodrębniania jakichkolwiek innych podmiotów.

Po zmianach tych Przedsiębiorstwo nasze nadal kontynuuje

swoją dotychczasową działalność.


Od początku, tzn. od 1988 roku, przedmiotem działania Przedsiębiorstwa

jest projektowanie i realizacja

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi:

przepompowniami i oczyszczalniami ścieków,

przekroczeniami rzek i szlaków komunikacyjnych

oraz związanym z nimi doradztwem technicznym.


 

Przez cały czas działalności Przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji robót

w warunkach zwartej budowy miejskiej na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

i na obszarach objętych wpływami eksploatacji górniczej.

Działania mają charakter kompleksowy i obejmują:

  • sporządzanie opinii technicznych i ekspertyz,
  • projektowanie i realizacje sieci i obiektów na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • uzyskiwanie wszystkich uzgodnień  i pozwoleń dla realizacji robót,
  • zapewnienie wszelkich badań i odbiorów wymaganych dla oddania obiektów do ruchu.


Przez wszystkie lata PBI HYDROMARK pracuje głównie dla klientów instytucjonalnych,

w tym Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych

oraz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.


PBI HYDROMARK Białobrzewski Sp. j. jest członkiem Śląskiego Klastra Wodnego.


Prasa o nas:

"Wprost do naszych kranów", ŚLĄSKA WODA, RAPORT 2009

 

- pobierz plik (227.1 KB)